Kolory na stronie WWW

Język HTML oferuje 256 dostępnych kolorów, jednak tylko 216 z nich poprawnie wyświetlają wszystkie przeglądarki internetowe. Używając poniższego zestawu barw możesz być pewny, że kolor zostanie tak samo zinterpretowany w każdym systemie operacyjnym (paleta 256 kolorów w systemie Windows nie odpowiada tym samym kolorom systemowym w komputerze Macintosh). Jeżeli użyjesz większą ilość kolorów, mogą one zostać zamienione do podstawowego zestawu barw, czyli wspomnianych 216 kolorów.

Kolor zapisywany jest najczęściej w postaci #RRGGBB, gdzie RR to zapisany szesnastkowo (heksadecymalnie) kolor czerwony (red), GG to kolor zielony (green), a BB to kolor niebieski (blue). Można też używać odpowiedników w postaci nazw kolorów. Niektóre z nich to: white (#FFFFFF), black (#000000), greenbluefuchsiayellowlimeolivepurpletealsilverred,navymaroongrayaqua. Należy jednak pamiętać, że nazwy kolorów nie w pełni odpowiadają poniższej palecie, np. zapis szesnastkowy koloru Maroon to #800000 (nie ma takiego w tabeli!). Można nie zwracać uwagi na tą różnicę jeśli umieszczamy tylko zielony napis lub zieloną tabelę. Wtedy nawet lepiej jest stosować nazwy, bo nie trzeba zastanawiać się, jak zapisać kolor zielony za pomocą #RRGGBB. Informacja ta zaczyna nabierać znaczenia wyłącznie przy łączeniu bitmapy (GIF, JPEG) z kolorami na stronie WWW wprowadzonymi np. takimi instrukcjami:

<font color="#33ff66"> – ustala kolor czcionki (jak widać)
<tr bgcolor="blue"> – ustawia kolor rzędu komórek w tabeli
<td bgcolor="#cc9966"> – ustawia kolor komórki w tabeli
<body bgcolor="white"> – ustawia kolor tła strony

Grupa elementów wykorzystujących kolory:

BASEFONT, BODY, FONT, TABLE, TD, TH, TR

Grupa atrybutów wykorzystujących kolory:

alink, bgcolor, color, link, text, vlink

 

 

zestawienie 216 „bezpiecznych” kolorów (HEX/RGB)

#FF0000
255 0 0
#FF0033
255 0 51
#FF0066
255 0 102
#FF0099
255 0 153
#FF00CC
255 0 204
#FF00FF
255 0 155
#FF3300
255 51 0
#FF3333
255 51 51
#FF3366
255 51 102
#FF3399
255 51 153
#FF33CC
255 51 204
#FF33FF
255 51 255
#FF6600
255 102 0
#FF6633
255 102 51
#FF6666
255 102 102
#FF6699
255 102 153
#FF66CC
255 102 204
#FF66FF
255 102 255
#FF9900
255 153 0
#FF9933
255 153 51
#FF9966
255 153 102
#FF9999
255 153 153
#FF99CC
255 153 204
#FF99FF
255 153 255
#FFCC00
255 204 0
#FFCC33
255 204 51
#FFCC66
255 204 102
#FFCC99
255 204 153
#FFCCCC
255 204 204
#FFCCFF
255 204 255
#FFFF00
255 255 0
#FFFF33
255 255 51
#FFFF66
255 255 102
#FFFF99
255 255 153
#FFFFCC
255 255 204
#FFFFFF
255 255 255
#CC0000
204 0 0
#CC0033
204 0 51
#CC0066
204 0 102
#CC0099
204 0 153
#CC00CC
204 0 204
#CC00FF
204 0 255
#CC3300
204 51 0
#CC3333
204 51 51
#CC3366
204 51 102
#CC3399
204 51 153
#CC33CC
204 51 204
#CC33FF
204 51 255
#CC6600
204 102 0
#CC6633
204 102 51
#CC6666
204 102 102
#CC6699
204 102 153
#CC66CC
204 102 204
#CC66FF
204 102 255
#CC9900
204 153 0
#CC9933
204 153 0
#CC9966
204 153 102
#CC9999
204 153 153
#CC99CC
204 153 204
#CC99FF
204 153 255
#CCCC00
204 204 0
#CCCC33
204 204 51
#CCCC66
204 204 102
#CCCC99
204 204 153
#CCCCCC
204 204 204
#CCCCFF
204 204 255
#CCFF00
204 255 0
#CCFF33
204 255 51
#CCFF66
204 255 102
#CCFF99
204 255 153
#CCFFCC
204 255 204
#CCFFFF
204 255 255
#990000
153 0 0
#990033
153 0 51
#990066
153 0 102
#990099
153 0 153
#9900CC
153 0 204
#9900FF
153 0 255
#993300
153 51 0
#993333
153 51 51
#993366
153 51 102
#993399
153 51 153
#9933CC
153 51 204
#9933FF
153 51 255
#996600
153 102 0
#996633
153 102 51
#996666
153 102 102
#996699
153 102 153
#9966CC
153 102 204
#9966FF
153 102 255
#999900
153 153 0
#999933
153 153 51
#999966
153 153 102
#999999
153 153 153
#9999CC
153 153 204
#9999FF
153 153 255
#99CC00
153 204 0
#99CC33
153 204 51
#99CC66
153 204 102
#99CC99
153 204 153
#99CCCC
153 204 204
#99CCFF
153 204 255
#99FF00
153 255 0
#99FF33
153 255 51
#99FF66
153 255 102
#99FF99
153 255 153
#99FFCC
153 255 204
#99FFFF
153 255 255
#660000
102 0 0
#660033
102 0 51
#660066
102 0 102
#660099
102 0 153
#6600CC
102 0 204
#6600FF
102 0 255
#663300
102 51 0
#663333
102 51 51
#663366
102 51 102
#663399
102 51 153
#6633CC
102 51 204
#6633FF
102 51 255
#666600
102 102 0
#666633
102 102 51
#666666
102 102 102
#666699
102 102 153
#6666CC
102 102 204
#6666FF
102 102 255
#669900
102 153 0
#669933
102 153 51
#669966
102 153 102
#669999
102 153 153
#6699CC
102 153 204
#6699FF
102 153 255
#66CC00
102 204 0
#66CC33
102 204 51
#66CC66
102 204 102
#66CC99
102 204 153
#66CCCC
102 204 204
#66CCFF
102 204 255
#66FF00
102 255 0
#66FF33
102 255 51
#66FF66
102 255 102
#66FF99
102 255 153
#66FFCC
102 255 204
#66FFFF
102 255 255
#330000
51 0 0
#330033
51 0 51
#330066
51 0 102
#330099
51 0 153
#3300CC
51 0 204
#3300FF
51 0 255
#333300
51 51 0
#333333
51 51 51
#333366
51 51 102
#333399
51 51 153
#3333CC
51 51 204
#3333FF
51 51 255
#336600
51 102 0
#336633
51 102 51
#336666
51 102 102
#336699
51 102 153
#3366CC
51 102 204
#3366FF
51 102 255
#339900
51 153 0
#339933
51 153 51
#339966
51 153 102
#339999
51 153 153
#3399CC
51 153 204
#3399FF
51 153 255
#33CC00
51 204 0
#33CC33
51 204 51
#33CC66
51 204 102
#33CC99
51 204 153
#33CCCC
51 204 204
#33CCFF
51 204 255
#33FF00
51 255 0
#33FF33
51 255 51
#33FF66
51 255 102
#33FF99
51 255 153
#33FFCC
51 255 204
#33FFFF
51 255 255
#000000
0 0 0
#000033
0 0 51
#000066
0 0 102
#000099
0 0 153
#0000CC
0 0 204
#0000FF
0 0 255
#003300
0 51 0
#003333
0 51 51
#003366
0 51 102
#003399
0 51 153
#0033CC
0 51 204
#0033FF
0 51 255
#006600
0 102 0
#006633
0 102 51
#006666
0 102 102
#006699
0 102 153
#0066CC
0 102 204
#0066FF
0 102 255
#009900
0 153 0
#009933
0 153 51
#009966
0 153 102
#009999
0 153 153
#0099CC
0 153 204
#0099FF
0 153 255
#00CC00
0 204 0
#00CC33
0 204 51
#00CC66
0 204 102
#00CC99
0 204 153
#00CCCC
0 204 204
#00CCFF
0 204 255
#00FF00
0 255 0
#00FF33
0 255 51
#00FF66
0 255 102
#00FF99
0 255 153
#00FFCC
0 255 204
#00FFFF
0 255 255

 

zestawienie nazw kolorów (nie są to kolory „bezpieczne”):
(pogrubionych zostało 16 podstawowych nazw)

nazwa koloru HEX RGB kolor
AliceBlue #F0F8FF 240 248 255
AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215
Aqua #00FFFF 0 255 255
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Azure #F0FFFF 240 255 255
Beige #F5F5DC 245 245 220
Bisque #FFE4C4 255 228 196
Black #000000 0 0 0
BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205
Blue #0000FF 0 0 255
BlueViolet #8A2BE2 138 43 226
Brown #A52A2A 165 42 42
Burlywood #DEB887 222 184 135
CadetBlue #5F9EA0 95 158 160
Chartreuse #7FFF00 127 255 0
Chocolate #D2691E 210 105 30
Coral #FF7F50 255 127 80
CornflowerBlue #6495ED 100 149 237
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
Crimson #DC143C 220 20 60
Cyan #00FFFF 0 255 255
DarkBlue #00008B 0 0 139
DarkCyan #008B8B 0 139 139
DarkGoldenrod #B8860B 184 134 11
DarkGray #A9A9A9 169 169 169
DarkGreen #006400 0 100 0
DarkKhaki #BDB76B 189 183 107
DarkMagenta #8B008B 139 0 139
DarkOliveGreen #556B2F 85 107 47
DarkOrange #FF8C00 255 140 0
DarkOrchid #9932CC 153 50 204
DarkRed #8B0000 139 0 0
DarkSalmon #E9967A 233 150 122
DarkSeaGreen #8FBC8F 143 188 143
DarkSlateBlue #483D8B 72 61 139
DarkSlateGray #2F4F4F 47 79 79
DarkTurquoise #00CED1 0 206 209
DarkViolet #9400D3 148 0 211
DeepPink #FF1493 255 20 147
DeepSkyBlue #00BFBF 0 191 191
DimGrey #696969 105 105 105
DodgerBlue #1E90FF 30 144 255
Firebrick #B22222 178 34 34
FloralWhite #FFFAF0 255 250 240
ForestGreen #228B22 34 139 34
Fuchsia #FF00FF 255 0 255
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
GhostWhite #F8F8FF 248 248 255
Gold #FFD700 255 215 0
Goldenrod #DAA520 218 165 32
Green #008000 0 128 0
GreenYellow #ADFF2F 173 255 47
Grey #808080 128 128 128
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
HotPink #FF69B4 255 105 180
IndianRed #CD5C5C 205 92 92
Indigo #4B0082 75 0 130
Ivory #FFFFF0 255 255 240
Khaki #F0E68C 240 230 140
Lavender #E6E6FA 230 230 250
LavenderBlush #FFF0F5 255 240 245
LawnGreen #7CFC00 124 252 0
LemonChiffon #FFFACD 255 250 205
LightBlue #ADD8E6 173 216 230
LightCoral #F08080 240 128 128
LightCyan #E0FFFF 224 255 255
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250 250 210
LightGreen #90EE90 144 238 144
LightGray #D3D3D3 211 211 211
LightPink #FFB6C1 255 182 193
LightSalmon #FFA07A 255 160 122
LightSeaGreen #20B2AA 32 178 170
LightSkyBlue #87CEFA 135 206 250
LightSlateGray #778899 119 136 153
LightSteelBlue #B0C4DE 176 196 222
LightYellow #FFFFE0 255 255 224
Lime #00FF00 0 255 0
LimeGreen #32CD32 50 205 50
Linen #FAF0E6 250 240 230
Magenta #FF00FF 255 0 255
Maroon #800000 128 0 0
MediumAquamarine #66CDAA 102 205 170
MediumBlue #0000CD 0 0 205
MediumOrchid #BA55D3 186 85 211
MediumPurple #9370DB 147 112 219
MediumSeaGreen #3CB371 60 179 113
MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238
MediumSpringGreen #00FA9A 0 250 154
MediumTurquoise #48D1CC 72 209 204
MediumVioletRed #C71585 199 21 133
MidnightBlue #191970 25 25 112
MintCream #F5FFFA 245 255 250
MistyRose #FFE4E1 255 228 225
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173
Navy #000080 0 0 128
OldLace #FDF5E6 253 245 230
Olive #808000 128 128 0
OliveDrab #6B8E23 107 142 35
Orange #FFA500 255 165 0
OrangeRed #FF4500 255 69 0
Orchid #DA70D6 218 112 214
PaleGoldenrod #EEE8AA 238 232 170
PaleGreen #98FB98 152 251 152
PaleTurquoise #AFEEEE 175 238 238
PaleVioletRed #DB7093 219 112 147
PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213
PeachPuff #FFDAB9 255 218 185
Peru #CD853F 205 133 63
Pink #FFC0CB 255 192 203
Plum #DDA0DD 221 160 221
PowderBlue #B0E0E6 176 224 230
Purple #800080 128 0 0
Red #FF0000 255 0 0
RosyBrown #BC8F8F 188 143 143
RoyalBlue #4169E1 65 105 225
SaddleBrown #8B4513 139 69 19
Salmon #FA8072 250 128 114
SandyBrown #F4A460 244 164 96
SeaGreen #2E8B57 46 139 87
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Sienna #A0522D 160 82 45
Silver #C0C0C0 192 192 192
SkyBlue #87CEEB 135 206 235
SlateBlue #6A5ACD 106 90 205
SlateGrey #708090 112 128 144
Snow #FFFAFA 255 250 250
SpringGreen #00FF7F 0 255 127
SteelBlue #4682B4 70 130 180
Tan #D2B48C 210 180 140
Teal #008080 0 128 128
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Tomato #FF6347 255 99 71
Turquoise #40E0D0 64 224 208
Violet #EE82EE 238 130 238
Wheat #F5DEB3 245 222 179
White #FFFFFF 255 255 255
WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245
Yellow #FFFF00 255 255 0
YellowGreen #9ACD32 154 205 50